Vreedzame school

Natuurlijk hoort in elke samenleving ook weleens een conflict. Als De Vreedzame Schoolleren wij de kinderen hoe ze daarmee om kunnen gaan. Dit project biedt een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. We zien de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.