Uw kind centraal

Op De Jacobsvlinder staat de vorming van uw kind tot een goede wereldburger centraal.
Binnen een vaste structuur, een veilige omgeving en met behulp van duidelijke afspraken werkt uw kind hard om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zo goed mogelijke resultaten te behalen, zelfvertrouwen te hebben en de eigen mogelijkheden en talenten te leren kennen en gebruiken.

Met een goede basis voelt uw kind zich beter en is gemotiveerder om te leren. Dit leidt tot betere resultaten voor taal, rekenen en lezen. Ook voelt uw kind zich vrijer om deel te nemen aan bijvoorbeeld cultuurvakken, techniek en wereldoriëntatie. Vorming van positief gedrag, een positieve houding naar andere leerlingen en leerkrachten, onderlinge omgangsvormen en welbevinden nemen een centrale plaats in in het dagelijks leven op onze school. Zo krijgt uw kind een stevige basis voor de toekomst.